Zakwaterowanie

Budynek A
Budynek A jest to budynek g³ówny naszego o¶rodka, znajdujê siê w nim restauracja, recepcja-biuro oraz 28 pokoi w tym pokoje 1,2,3,4os. Ka¿dy pokój z ³azienk± z pe³nym wêz³em sanitarnym oraz TV.

pokój 1os - 85zł nocleg
pokój 2,3,4os - 65zł/os nocleg
Obiadokolacja 25zł / os, śniadanie 20zł/os
Budynek B
Budynek B jest to budynek sk³adaj±cy siê z 12 pokoi 2 os. Ka¿dy pokój wyposa¿ony w ³azienkê z pe³nym wêz³em sanitarnym oraz TV.

pokój 1os - 85zł nocleg
pokój 2os - 65zł/os nocleg
Obiadokolacja 25zł / os, śniadanie 20zł/os
Dom My¶liwski
Dom my¶liwski jest to budynek sk³adaj±cy siê z 10 pokoi 1,2,3,4 os. Ka¿dy pokój jest wyposa¿ony w ³azienkê z pe³nym wêz³em sanitarnym oraz TV. Na parterze znajduje siê wspólny salon. Czêsto wynajmowany jest ca³y budynek na organizacjê spotkañ integracyjnych.

pokój 1os - 85zł nocleg
pokój 2,3,4os - 65zł/os nocleg
Obiadokolacja 25zł / os, śniadanie 20zł/os
Pawilony hotelowe
Pawilony hotelowe - 20 pawilonów. 1,2,3 os. Ka¿dy domek wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV.

pokój 1os - 70zł nocleg
pokój 2os - 55zł/os nocleg
Obiadokolacja 25zł / os, śniadanie 20zł/os
Camping i Pole namiotowe


Informacje dodatkowe:
- Podane ceny s± cenami w sezonie letnim, poza sezonem oferujemy zni¿ki.
- Dzieci do 7 lat - 50% (przez ca³y rok)
- Parking hotelowy dla go¶ci hotelowych jest bezp³atny!

Wy¿ywienie:
- ¦niadanie 15z³/os zestaw na ciep³o i na zimno
- Obiadokolacja 25z³/os zupa, drugie danie, napój oraz deser
- Kolacja 15z³/os zestaw na ciep³o i na zimno